پرسنل ما

هدا طاهرپور
هدا طاهرپور

کارشناس روابط عمومی و سایت

ثمین شریفی
ثمین شریفی

مدیر آموزش

مریم رخیده
مریم رخیده

معاون آموزش

هنگامه هنرور
هنگامه هنرور

کارشناس گروه کودکان و نوجوان

مریم سیفی ایرد موسی
مریم سیفی ایرد موسی

کارشناس گروه بزرگسال

سارا کامل
سارا کامل

مسئول امور مالی و اداری

نصرالله عابدینی
نصرالله عابدینی

کارشناس تبلیغات